Οι Αριθμοί από το 1 έως το 20

     Στους μικρούς μας μαθητές αρέσει πολύ να μετρούν! Η απαρίθμηση αντικειμένων και εικόνων σε διαφορετικές διατάξεις βοηθάει τους μαθητές μας να σχηματίσουν πρότυπα υπολογισμού αθροισμάτων και υπολοίπων (πρόσθεση και αφαίρεση). 

     Για παράδειγμα, ο αριθμός 11 μπορεί να μετρηθεί ως άθροισμα των αριθμών 5 + 5 + 1 ή 5 + 6. Φυσικά υπάρχουν πολλοί περισσότεροι συνδυασμοί. Αυτοί που θα βρείτε σε αυτές τις κάρτες είναι μόνο ένα δείγμα, αλλά σίγουρα θα βοηθήσουν τους μαθητές σας να μάθουν ευκολότερα τα συμπληρώματα του 10 και να πατούν στη δεκάδα, για υπολογισμούς μέχρι το 20.


     Κατά την εκτύπωση εξαιρέστε την πρώτη σελίδα και επιλέξετε να εκτυπώσετε εμπρός - πίσω. Χρησιμοποιήστε χαρτόνι Α4 με ή χωρίς χρώμα και πλαστικοποιήστε αν θέλετε να αντέξουν την πολύ χρήση.

Κατεβάστε τις Κάρτες των Αριθμών από εδώ.

Σχόλια