Ουράνια Τόξα Συμπληρωμάτων Αριθμών 1 - 10

Ένα βοήθημα για την κατανόηση των Συμπληρωμάτων ενός αθροίσματος για τα αθροίσματα από το 1 έως το 10. Το αρχείο αποτελείται από 2 είδη φύλλων εργασίας
Στο πρώτο, οι μαθητές χρωματίζουν τα ουράνια τόξα με δύο χρώματα για κάθε άθροισμα που να δείχνουν τους δύο προσθετέους (όπως φαίνεται και στην εικόνα). 
Στο δεύτερο φύλλο εργασίας, οι μαθητές χρωματίζουν τα ουράνια τόξα όπως και στο προηγούμενο φύλλο, με τη διαφορά ότι τώρα πρέπει μόνοι τους να συμπληρώσουν τα αθροίσματα και να τα αντιστοιχίσουν στο αντίστοιχο τόξο.Φυσικά μπορείτε να κόψετε το κάθε ουράνιο τόξο και να το κολλήσετε στο τετράδιο του/της μαθητή/τριας.

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ.

Σχόλια