Επίλυση Προβλημάτων

Άλλη μία ανάρτηση με μαζεμένο όλο το υλικό για την Επίλυση Προβλημάτων για όλες τις τάξεις.


Κάρτες Επίλυσης Προβλημάτων

Και ξεκινάμε με το τελευταίο αρχείο που σας ετοίμασα, τις Κάρτες Επίλυσης Προβλημάτων "ΚΥΤΑΣ".
Σύντομα και περιεκτικά οι μαθητές έχουν σε μία κάρτα τα βήματα επίλυσης ενός προβλήματος.


Κατεβάστε το αρχείο από εδώ.Κάρτες & Αφίσες Στρατηγικών Επίλυσης Προβλημάτων και Νοερών Υπολογισμών

Η επίλυση προβλημάτων δυσκολεύει αρκετά τους περισσότερους μαθητές. Θα έλεγα πως θα πρέπει να υπάρχει πιο οργανωμένη και συστηματοποιημένη διδασκαλία των στρατηγικών επίλυσης και να εξασκηθούν περισσότερο οι μαθητές στην επίλυση ανοιχτών προβλημάτων (περισσότερα γι' αυτό το θέμα σε άλλη ανάρτηση) ώστε να είναι ικανότεροι και πιο γρήγοροι στην επίλυση προβλημάτων. 

Μία "λύση" είναι και οι κάρτες που προτείνω με τις Στρατηγικές Επίλυσης Προβλημάτων.
Οι στρατηγικές βασίζονται στη σχετική βιβλιογραφία (ενδεικτικά άρθρα αναφέρονται παρακάτω). Οι κάρτες μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο υπενθύμισης που οι μαθητές μπορούν να έχουν στη τσάντα τους ή σε κάποιο φάκελο. Μπορείτε ακόμα να κολλήσετε τις μεγαλύτερες κάρτες στο τετράδιο των μαθητών σε μία "ξεχωριστή" ενότητα όπου θα έχουν συγκεντρωμένο τέτοιο υλικό ώστε να ανατρέχουν όποτε το χρειάζονται. Τέλος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αφίσα ως εποπτικό υλικό στο φελοπίνακα της τάξης σας, δημιουργώντας μία "γωνιά" των μαθηματικών με παρόμοιο υλικό.
Εκτυπώστε έγχρωμα ή ασπρόμαυρα σε χαρτί ή χαρτόνι. Μπορείτε να πλαστικοποιήσετε αν το χρησιμοποιούν συχνά.

Κατεβάστε τες από εδώ.Μία ακόμη πρόταση είναι οι κάρτες και οι αφίσες Στρατηγικών Νοερών Υπολογισμών. Και αυτές οι στρατηγικές βασίζονται στη βιβλιογραφία (ενδεικτικά άρθρα αναφέρονται παρακάτω). Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στη διδασκαλία τους καθώς οι νοεροί υπολογισμοί χρησιμοποιούνται καθημερινά στη ζωή μας, δημιουργούν καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση της έννοιας του αριθμού, βοηθούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την επίλυση προβλημάτων και βοηθούν στην κατανόηση και στην ανάπτυξη των γραπτών μεθόδων υπολογισμού.
Στο αρχείο αναφέρονται στρατηγικές νοερών υπολογισμών Πρόσθεσης και Αφαίρεσης. Ευελπιστώ σύντομα να σας ετοιμάσω και κάρτες με στρατηγικές νοερών υπολογισμού Πολλαπλασιασμού και Διαίρεσης.

Τις κάρτες και την αφίσα μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε όπως και τις Κάρτες Στρατηγικών Επίλυσης Προβλημάτων που αναφέρονται παραπάνω. Οι κάρτες αυτές είναι ασπρόμαυρες, που σημαίνει πως θα μπορούσατε να τις εκτυπώσετε σε χρωματιστό Α4 για να δώσετε χρώμα και να τις κάνετε πιο ελκυστικές στους μαθητές.

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ.


Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Beishuizen, M. (1993). Mental strategies and materials or models for addition and subtraction up to 100 in Dutch second grades. Journal for Research in Mathematics Education, 294-323.
Beishuizen, M., Van Putten, C. M., & Van Mulken, F. (1997). Mental arithmetic and strategy use with indirect number problems up to one hundred. Learning and Instruction, 7(1), 87-106.
Cooper, T. J., Heirdsfield, A., & Irons, C. J. (1996). Children’s mental strategies for addition and subtraction word problems. Children’s number learning, 147-162.
Thompson, I. (1999). Mental calculation strategies for addition and subtraction. Part 1. Mathematics in school28(5), 2-4.
Van de Walle, John A. (2007). Μαθηματικά για το δημοτικό και το γυμνάσιο : Μια εξελικτική διδασκαλία (Αλεξανδροπούλου, Α., Κομπορόζος, Β., Μετάφ.). Αθήνα : Τυπωθήτω.
Λεμονίδης, Χ. (2013). Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής. Νοεροί υπολογισμοί. Λογαρέζω με το τσιμίδι μ’. Εκδόσεις Ζυγός. Θεσσαλονίκη.5 Βήματα για να Λύνουμε Προβλήματα

Παλιότερα είχα κάνει και αυτή την αφίσα με τα 5 Βήματα Επίλυσης Προβλημάτων. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε μικρότερες τάξεις όπου τα προβλήματα είναι πιο απλά.


Κατεβάστε το αρχείο από εδώ.

Σχόλια