Ο χάρτης του βιβλίου

Ένα χρήσιμο βοήθημα για τους μαθητές που μπορεί να ενισχύσει την κατανόηση μικρών κειμένων αλλά και ολόκληρων βιβλίων. Μπορεί ακόμη να βοηθήσει στη σύνταξη περίληψης τόσο μικρών κειμένων όσο και βιβλίων.
Θα το βρείτε σε δύο εκδόσεις: με γραμμές για τους μικρούς μαθητές και χωρίς γραμμές για τους πιο έμπειρους μαθητές σας.


Κατεβάστε το αρχείο από εδώ.

Σχόλια