Το Τρένο των Ρημάτων

     Πόσες φορές χρειάζεται να διδάξουμε τις καταλήξεις των Ρημάτων ή τι είναι ένα Ρήμα; Ιδιαίτερα μάλιστα, στις μικρές τάξεις
Γι' αυτό σκέφτηκα  "το Τρένο των Ρημάτων".      Ο οδηγός μας λέει τι είναι το ρήμα και τα βαγόνια περιέχουν παραδείγματα των καταλήξεων των ρημάτων. Προσθέστε όσα βαγόνια χρειάζεστε!

    


     Τις εξαιρέσεις τις βάζω σε σακουλάκια: στα σακουλάκια των εξαιρέσεων.Κατεβάστε το αρχείο με το πατρόν για το Τρένο και τα βαγόνια εδώ.

Σχόλια