10 βιβλία για τα Δικαιώματα του Παιδιού
      Τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού και έχω να σας προτείνω μερικά βιβλία για να διαβάσετε στην τάξη σας.

     Η σειρά βιβλίων "Τα Δικαιώματα του Παιδιού" του Cabrera Aleix βασίζεται στις Αρχές της Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Μέσα από μία μικρή και απλή ιστορία, ο αναγνώστης μπορεί να γνωρίσει και να κατανοήσει το βαθύτερο νόημα της κάθε Αρχής. Μάλιστα, στο τέλος κάθε βιβλίου θα βρείτε και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης.
     Η σειρά αποτελείται από 10 βιβλία. Είναι ιδανικά για τους μικρούς μας μαθητές από το Νηπιαγωγείο μέχρι τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Με τη σειρά οι τίτλοι των βιβλίων είναι:Πρώτη Αρχή: κάθε παιδί πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα, χωρίς την παραμικρή διάκριση.

Δεύτερη Αρχή: κάθε παιδί πρέπει να απολαμβάνει ιδιαίτερη προστασία, όμως πάντα σε συνθήκες ελευθερίας και αξιοπρέπειας.
Τρίτη Αρχή: κάθε παιδί πρέπει από τη γέννησή του να έχει όνομα και εθνικότητα.

Τέταρτη Αρχή: κάθε παιδί πρέπει να έχει τροφή, στέγη, ψυχαγωγία και ιατρική περίθαλψη.

Πέμπτη Αρχή:  κάθε παιδί που μειονεκτεί σωματικά, διανοητικά ή κοινωνικά πρέπει να απολαμβάνει την ιδιαίτερη μεταχείριση, εκπαίδευση και φροντίδα που απαιτεί η ειδική κατάστασή του.

Έκτη Αρχή: κάθε παιδί έχει ανάγκη από αγάπη και γονική φροντίδα για την πλήρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

Έβδομη Αρχή: κάθε παιδί πρέπει να αναγνωρίζεται το δικαίωμα της εκπαίδευσης, που θα προάγει τη γενική παιδεία του και θα του δώσει τη δυνατότητα να γίνει ένα χρήσιμο μέλος της κοινωνίας.

Όγδοη Αρχή: τα παιδιά πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα όλων και να απολαμβάνουν πάντοτε προστασία και περίθαλψη.

Ένατη Αρχή: κανένα παιδί δεν πρέπει να εργάζεται μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία, ενώ όλα τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή εγκατάλειψης, σκληρότητας και εκμετάλλευσης.

Δέκατη Αρχή: κάθε παιδί πρέπει να προστατεύεται από φυλετικές, θρησκευτικές ή όποιας άλλης μορφής διακρίσεις.


     Βρείτε τα βιβλία στη βιβλιοθήκη του σχολείου σας ή κάποια δανειστική βιβλιοθήκη της περιοχής σας. Διαφορετικά μπορείτε εύκολα να τα αγοράσετε, έστω κι ένα από αυτά, καθώς κάποια κοστίζουν πολύ λίγο.

     Αν τα βρείτε σε κάποια δανειστική βιβλιοθήκη, προγραμματίστε μία επίσκεψη και οργανώστε την ανάγνωσή τους εκεί.

Σχόλια