4 Φύλλα Εργασίας για την Κατανόηση Κειμένου

      Η κατανόηση ακόμα και του πιο μικρού κειμένου μπορεί να είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση για κάποιους μαθητές. Είτε επειδή η προσοχή τους διασπάται εύκολα και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την ιστορία, είτε επειδή η μνήμη τους δεν τους βοηθάει ώστε να ανακαλέσουν αυτά που άκουσαν και να μας τα πούνε, είτε επειδή μερικές φορές δεν έχουν και τόσο ενδιαφέρον για το μάθημα.


     Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μαθητές, μετά την ανάγνωση κάποιου κειμένου περιμένουν να ακούσουν μια σειρά ερωτήσεων από τον δάσκαλο και να απαντήσουν προφορικά. Τις ερωτήσεις αυτές όμως, όσο "ίδιες" και να τις λέμε εμείς κάθε φορά, γι' αυτούς φαίνονται διαφορετικές. Έτσι, δεν ξέρουν που να εστιάσουν την προσοχή τους κατά την ανάγνωση της ιστορίας.

     Βοηθήστε τους να εστιάσουν την προσοχή τους σε συγκεκριμένα σημεία του κειμένου. Αυτό θα τους βοηθήσει να σχηματίσουν τη δομή του κειμένου στο μυαλό τους, επομένως την επόμενη φορά που θα διαβάσουν μία ιστορία θα μπορούν να εντοπίσουν αυτά τα στοιχεία ευκολότερα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χάνουν το ενδιαφέρον τους για την ανάγνωση ιστοριών.    Ένας τρόπος για να τους βοηθήσετε είναι να τους δώσετε από πριν ένα φύλλο εργασίας, που θα περιέχει λίγες και σημαντικές ερωτήσεις. Το λίγες είναι σημαντικό, γιατί συνήθως οι ερωτήσεις κατανόησης ενός κειμένου είναι μεγάλες και στο χαρτί φαίνονται μεγαλύτερες.

    Μοιράστε τους το Φύλλο Εργασίας να το μελετήσουν πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση και δώστε τους λίγο χρόνο μετά την ανάγνωση για να το απαντήσουν. Αφού το απαντήσουν συζητήστε τις απαντήσεις τους και τότε συμπληρώστε με κάποια έξτρα ερώτηση. Τώρα πια οι μαθητές σας θα έχουν οργανώσει τη δομή της ιστορίας στο μυαλό τους και θα τους είναι ευκολότερο να ανακαλέσουν και άλλα σημεία της ιστορίας.

     Τα φύλλα εργασίας που έχω ετοιμάσει είναι ιδανικά για τις μικρές τάξεις και για μαθητές με δυσκολίες στη συγκέντρωση και περιορισμένη βραχύχρονη μνήμη.


Κατεβάστε τα Φύλλα Εργασίας από εδώ.Σχόλια