5 Βήματα για να Λύνουμε Προβλήματα

     Η επίλυση προβλημάτων προβληματίζει τους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Συχνά δεν τα καταφέρνουν γιατί δεν διαβάζουν προσεκτικά το πρόβλημα που τους δίνεται, με συνέπεια να μη εκτελούν τις σωστές πράξεις και να καταλήγουν σε μία λάθος απάντηση. 

     Αυτό το πρόβλημα, ωστόσο, μπορεί εύκολα να λυθεί με τα 
"5 Βήματα για να Λύνουμε Προβλήματα"     Εκτυπώστε την καρτέλα σε χαρτόνι (ιδανικά χρωματιστό) και τοποθετήστε την σε εμφανές σημείο μέσα στην τάξη σας. Είναι κάτι σαν "κανόνες" για τα Μαθηματικά. Ζητήστε τους να τη συμβουλεύονται κάθε φορά που λύνουν ένα πρόβλημα.

Κατεβάστε τα 5 Βήματα από εδώ.

Κάνουμε τα Μαθηματικά Διασκεδαστικά!

Σχόλια