Προσωπικό Ημερολόγιο Μαθητών 2020Μία καλή εξάσκηση γραπτού λόγου για τους μαθητές μας από το σπίτι είναι το προσωπικό ημερολόγιο. Μπορούν να γράψουν από μικρές σημειώσεις σημαντικών γεγονότων της ημέρας ή της εβδομάδας, μέχρι και σελίδες ολόκληρες για κάθε ημέρα. Για το λόγο αυτό, σας ετοίμασα ένα αρχείο παρουσίασης PowerPoint που μπορείτε να στείλετε στους μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού. 

Στο αρχείο αυτό οι μαθητές μπορούν να προσθέτουν διαφάνειες για καταγραφή γεγονότων  ανά εβδομάδα ή ανά ημέρα. Οι διαφάνειες που αφορούν περιεχόμενο ανά εβδομάδα είναι ήδη τροποποιημένες για τις επόμενες 5 εβδομάδες που τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ η διαφάνεια για καταγραφή ανά ημέρα, τους δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσουν οι ίδιοι την ημέρα που επιθυμούν. 
Το αρχείο μπορείτε να το μοιράσετε στους μαθητές σας με ένα email, αντιγράφοντας το link, ενώ για να το επεξεργαστείτε πρέπει να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Οδηγίες σας ετοίμασα στο παρακάτω βίντεο.
Σχόλια